Konferenssin tavoite

Konferenssi Merkitykset, ajattelu ja oppiminen historiassa rakentaa siltoja historian tutkimuksen ja käytännön opetustyön välille. Tavoitteena on ennen kaikkea edistää sekä historian pedagogista tutkimusta että antaa välineitä historiaa opettaville. Historian oppiaineeseen kohdistuu sekä yhteiskunnallisia että poliittisia paineita. Yhtäältä historian oppiaineen asemaa lukiossa on heikennetty, toisaalta historian opetukselta odotetaan entistä enemmän taitopohjaisuutta ja kansalaistaitojen sekä kriittisen ajattelun taitojen kehittämistä. Konferenssin päätavoitteena on kehittää yhteistyötä ja dialogia ammattihistorioitsijoiden, opettajien ja muiden opetusalalla työskentelevien, sekä opiskelijoiden välillä.

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi tarjoaa myös oivan tilaisuuden tarkastella itsenäisyyden ja Suomen historian asemaa historian opetuksessa. Perinteinen, yhtä kansallista narratiivia noudattava historianopetus on jo pitkään hiipunut, mutta vähintäänkin jäänteitä siitä on edelleen nähtävissä sekä opetuksessa että erityisesti oppikirjoissa. Konferenssi tarjoaakin mahdollisuuden myös Suomen kansallisen historian opetuksen uudelleenarviointiin.

Työpajat, yksittäiset paperit, tai paneelit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

  • Miten taitopohjaista historianopetusta ja historiallista ajattelua voidaan opettaa?
  • Millaisia taitoja historian oppiminen ja historiallisen ajattelun kehittäminen edellyttävät?
  • Miten digitalisaatiolla (sosiaalinen media, digitaaliset arkistot…) voidaan tukea historian oppimista?
  • Miten opiskelijoiden historiallista ajattelua ja taitopohjaista historianoppimista voidaan arvioida?
  • Millaisia innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja historian oppimiselle on olemassa?
  • Millainen rooli kansallisilla narratiiveilla on tämän päivän historianopetuksessa?
  • Miten historian tutkimuksen ja kouluopetuksen välisiä yhteyksiä voidaan vahvistaa?

Ohjeet ehdotusten jättämiseen löytyvät sivulta ehdotuksen jättäminen. Ehdotukset tulee jättää 15.1.2017 mennessä sähköpostiosoitteeseen teho2017@jyu.fi ja otsikoida viesti ”Ehdotus”.

Mainokset